سازمان مرکزی سازمان مرکزی

 

 رياست كتابخانه مركزي  و مركز اسناد

 آقای دکتر حمیدرضا دزفولیان

   

 معاون کتابخانه 

  آقای مجتبی خداویسی

 

 مركز پشتيباني انفورماتيك كتابخانه مركزي و كتابخانه ديجيتالي

   خانم زهره رفيعيان 

   

 خدمات فني ، فهرستنويسي فارسي  و لاتین ، سفارش مجلات لاتين

   خانم اعظم صائب

   خانم رویا کرمی

 

 آماده سازی 

خانم وجیهه زمانی 

 

سفارشات

 آقای سعدالله سرخوش  

 

 

كارپرداز

   آقاي  محسن وهابی

   

 

 

                                 

 

پست الکترونيکي: rafieian@basu.ac.ir