مرور الفبایی مرور الفبایی

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی همدان
مرور بر اساس :

عنوان
1     Package design in Japan; Biennial vol. 13   
2     Package design now!   
3     Package Desing Jpda Member,s Work Today 2008   
4     Packaging design   
5     Packaging Design: A Cultural Sign   
6     Packaging; Design Successful Packaging for Specific Customer Groups   
7     Packaging essentials : 100 design principles for creating packages   
8     Packaging Makeovers; graphic redesign for market change   
9     Packaging Makeovers; Graphic Redesign for Market Change   
10     Packaging of high power semiconductor lasers   
11     PageMaker 4 Macintosh: the Basics   
12     PageMaker 4 PC/Windows: the Basics   
13     Pages choises   
14     Pages Choisies   
15     Pages d'auteurs Contemporins, Le Francais & la vie   
16     PageWaker 4 by example   
17     Painted Bird   
18     Painting abstraction : new elements in abstract painting   
19     Painting From A to Z; A History of Painting from Prehistoric Times to   
20     Painting in islam: A study of the place of pictorial art in muslim cul