کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی همدان  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Children's encyclopedias and dictionaries
Encyclopedias and ditionaries, French
Encyclopedias and dictionaries
Encyclopedia and dictionaries, French
Noise
 
پدیدآور:
Glass, David C
Kerrod, Robin
 
ناشر:
Librairie Larusse
Herder and Herder
Encyclopedia Britanica
A. Quillet
Compton
Encyclopaedia Britannica
Parents, Institute
fontana Books
octopus
Crowell- Collier Educational
Macmillan
Encyclopaedia Britanica
Clumbia University Press
Time-life books
Academic Press
Grolier
Time-life Books
Librairie Larousse
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Childern,s Britanica
Auckland Encyclopedia Britanica   ، 1988
شماره راهنما: ‭AE‬,‭5‬,‭.C5‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Compton,s pictured encyclopedia and fact-index
Chicago Compton   ، 1966
شماره راهنما: ‭AE‬,‭5‬,‭.C6‬,‭1966‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Urban stress: experiments on noise and social stressors
Glass, David C ؛  New York Academic Press   ، 1972
شماره راهنما: ‭BF‬,‭205‬,‭.N6G55‬,‭1972‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Collier's encyclopedia: with bibliograpy and index
New York Crowell- Collier Educational   ، 1971
شماره راهنما: ‭AE‬,‭5‬,‭C683‬,‭1971‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
new encyclopaedia Britannica: a new survey of universal knowledge
Chicago Encyclopaedia Britanica   ، 1957
شماره راهنما: ‭AE‬,‭,5‬,‭.E363‬,‭1957‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopaedia Britannica
Chicago Encyclopaedia Britannica   ، [1968]
شماره راهنما: ‭AE‬,‭5‬,‭.E363‬,‭1968‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
new encyclopaedia Britannica
Chicago Encyclopaedia Britannica   ، 1975
شماره راهنما: ‭AE‬,‭5‬,‭.E363‬,‭1975‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia international
New York Grolier   ، 1970
شماره راهنما: ‭AE‬,‭5‬,‭.E5‬,‭1970‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
fontana dictionary of modern thought
London fontana Books   ، 1977
شماره راهنما: ‭AE‬,‭5‬,‭.F6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
new encyclopedia of the world
Kerrod, Robin ؛  London octopus   ، 1976
شماره راهنما: ‭AE‬,‭5‬,‭.K4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Marxism, communism and western society:a comparative encyclopedia
New York Herder and Herder   ، 1972
شماره راهنما: ‭AE‬,‭5‬,‭.M27‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Macmillan concise encyclopedia
London Macmillan   ، 1990
شماره راهنما: ‭AE‬,‭5‬,‭.M53‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Our world encyclopedia
London Macmillan   ، 1974
شماره راهنما: ‭AE‬,‭5‬,‭.O97‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
home library encyclopedia, topically arranged, with alphabetic index
New York Parents, Institute   ، 1970
شماره راهنما: ‭AE‬,‭6‬,‭.H63‬,‭1970‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Dictionnaire encyclopedque Quillet. Nouv. ed. entierement remaniee par les collaborateurs les plus eminents d,apres l'edition originale publiec sous la direction de Raoul Mortier
Paris A. Quillet   ، 1961 [1962]
شماره راهنما: ‭AE‬,‭25‬,‭.D56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Grand Larousse encyclopedique
Paris Librairie Larusse   ، 1970
شماره راهنما: ‭AE‬,‭25‬,‭.G7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
grande encyclopedie
Paris Librairie Larousse   ، 1971
شماره راهنما: ‭AE‬,‭25‬,‭.L3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Prehistoric life
Hong Kong Time-life books   ، 1990
شماره راهنما: ‭AG‬,‭5‬,‭.C5P7‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Underwater life
Hong Kong Time-life Books   ، 1990
شماره راهنما: ‭AG‬,‭5‬,‭.C5U5‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
New Columbia encyclopedia
New York Clumbia University Press   ، 1975
شماره راهنما: ‭AG‬,‭5‬,‭.C725‬,‭1974‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9