اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Proquest, Ebrary


  به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند

 

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Proquest  روز سه شنبه 22دسامبر 2015 (اول دی 1394) تا 15فوریه 2016 (26 بهمن 1394)برای کاربران دانشگاه بوعلی سینا برقرار شده است.

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Proquest   بر روی IPهای دانشگاه فراهم شده است و کاربران محترم می­توانند از طریق آدرس http://search.proquest.com وارد سایتProquest گردند و منابع مورد نیاز خود را جستجو نمایند.

و همچنین

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Ebrary از روز 3 ژانویه 2016 (13 دی 1394) تا 15فوریه 2016 (26 بهمن 1394)برای کاربران دانشگاه بوعلی سینا برقرار شده است.

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Ebrary بر روی IPهای دانشگاه فراهم شده است و کاربران محترم می­توانند از طریق آدرس

 http://site.ebrary.com/lib/msrtech

 وارد سایتEbraryگردند و منابع مورد نیاز خود را جستجو نمایند.

 

نظر
لینک مطلب :