اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسی آزمایشی به پایگاه SCOPUS و Sciencedirect به زودی برقرار می شود

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند به زودی دسترسی آزمایشی به دو پایگاه الکترونیکی

SCOPUS        Sciencedirect

برقرار می شود. در خصوص نحوه استفاده و زمان برقراری دسترسی در پورتال کتابخانه متعاقبا اطلاع رسانی صورت می گیرد

کتابخانه مرکزی

نظر
لینک مطلب :