اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسی آنلاین به پایگاههای اطلاعاتی Science Direct و Scopus

 

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند:

دسترسی آنلاین به پایگاه اطلاعاتی  Science Direct  و  Scopusبرقرار شده است .

کاربران محترم می توانند با مراجعه مستقیم به آدرس sciencedirect.com  از دانلود مستقیم مقالات و منابع این پایگاه اطلاعاتی استفاده نمایند.

همچنین با مراجعه مستقیم به آدرس scopus.comنیز امکان استفاده از پایگاه اطلاعاتی کتابشناختی و چکیده اسکوپوس وجود دارد.

 

*توجه: امکان سفارش مقاله از سایر پایگاههای اطلاعاتی همانند سابق از طریق لینک سامانه تامین مدارک علمی دانشگاهی   وجود دارد.

نظر
لینک مطلب :