اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسی رایگان به سایت Proquest

طی جلسه ای با مسئولین محترم کنسرسیوم وزارت علوم تحقیات و فناوری، جهت اشتراک 2015 میلادی دسترسی رایگان به 7 بانک اطلاعاتی شامل:  

Digital National Security Archive

House of Commons Parlimentary Papers

Periodical Archive Online

Proquest Central

Proquest Dissertation & Theses Global

Proquest SciTech Collection

Proquest Social Science Premium Collection

ProQuest ARTS Premium Pakage

Ebrary eBooks (Academic Complete  Collection)

 

از ناشرProquestجهت استفاده  اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان عزیز فراهم گردیده و این دسترسی فقط تا تاریخ 20/12/2014 برقرار خواهد بود 

برای دسترسی در قسمت نوار ابزار صفحه  اصلی پورتال کتابخاته روی پایگاههای دیجیتالی و سپس دسترسی رایگان به Proquest  کلیک کنید

 

 

Email: rafieian@basu.ac.ir

 
نظر
لینک مطلب :