اخبار اخبار

«بازگشت

سامانه مشابهت یاب

احتراما به اطلاع كليه اعضاي محترم هيات علمي مي رساند كه امكان استفاده از سامانه مشابهت ياب مقالات انگليسي (جهت چك كردن ميزان مشابهت مقالات، قبل از سابميت آنها در ژورنال هاي معتبر خارجي) و بررسي گرامري و نگارشي مقالات در پورتال کتابخانه در قسمت پایگاهه های دیجیتال فراهم شده است.
.

بعدی
نظر
لینک مطلب :