اخبار اخبار

«بازگشت

مشکل در گرفتن مقاله

 

   همکاران و دانشجویان محترم که در گرفتن مقاله مشکل دارند لطفا موارد  زیر را بررسی کنند :

1-     Inbox  شما نباید پر باشد ، حتما در این موارد Email  های خوانده شده را deleteنمایید.

2-      اگر EmailدرInboxشما نبود حتما Spam  های خود را نیز بررسی نمایید.

3-     برای مطمئن شدن از درست بودن پست الکترونیکی  خود در سایت دانشگاه بوعلی سینا  از یکی از آدرس های دیگر پست الکترونیکی خود  یکEmail  بعنوان  تست برای پست الکترونیکی خود در د انشگاه ارسال نمایید .

در غیر اینصورت،  اگر هنوز مشکل برطرف نشده  ، پس  Email  شخص شما مشکل دارد و باید با دفتر خدمات ماشینی جناب آقای دشتی تماس بگیرید.

 

 

 

Email: rafieian@basuac.ir

نظر
لینک مطلب :