اخبار اخبار

«بازگشت

گزارش دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم

 

گزارش دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم که در تاریخ 6 و 7 بهمن ماه 1395 در دانشگاه اصفهان برگزار شده بود در نشست کتابداران دانشگاه  در تاریخ 4 اسفند ماه، توسط آقای حسین اصغرنژاد ارائه گردید. در این نشست علاوه بر ارائه خلاصه رویدادهای علمی این کنفرانس و محتوای سخنرانی­ها، اطلاعات مختصری در خصوص وضعیت تولید علم در دانشگاه بوعلی و بروندادهای آن در 20 سال گذشته نیز ارائه گردید. در این نشست همچنین در رابطه با ضرورت تقویت جایگاه علم سنجی در دانشگاه و نقش کتابداران در آن مطالبی توسط ایشان بیان شد.

نظر
لینک مطلب :